Aanmelden
Proclamatie zesde leerjaar - le moment suprême!
Le moment suprême! 
Proficiat aan alle zesdeklassers!
Luizen op school
9/07/2020


herinnering aan de lagere school ...
Een prachtig filmpje gemaakt door Annelies Vermeulen (mama van Gilles en Yenna Pots) als herinnering aan hun tijd op de lagere school voor onze 6de jaars.
Geniet je mee?
 
9/07/2020


Nieuwe datum lenteconcert 20 maart 2021
Door de Coronamaatregelen mochten we spijtig genoeg niet meer samen zingen en samen genieten van muziek. We kijken al uit naar het lenteconcert van zaterdag 20 maart 2021 om 18.30u in de kerk van Kleit. Het kinderkoor Piccolo Coro en het jeugdorkest 't Lawet geven die avond het beste van zichzelf. Het belooft een spetterende muzikale voorstelling te worden De kaarten die reeds verkocht waren, blijven geldig in 2021.

20 maart 2021

 
7/07/2020


vakantiewens 2020
Onze vakantiewens is:
dat je minstens één mens
mag gelukkig maken
door je verschijning,
door je spreken,
je luisteren,
je goedheid,
je aanwezigheid,
je vriendschap...

Onze vakantiewens voor jou is:
dat je minstens elke dag
één fijn moment beleven mag.
Een ontmoeting, een lach,
een uitgestoken hand,
een blik vol begrip,
iets schoons, iets goeds,
iets dat je boeit,
iets waarbij je herademt,
iets dat je stil maakt
en je ontroert,
iets dat je bidden doet...

Onze vakantiewens is:
dat je minstens één mens
mag gelukkig maken
door je verschijning,
door je spreken,
je luisteren,
je goedheid,
je aanwezigheid,
je vriendschap...

Onze vakantiewens is:

dat je elke avond
zachtjes zeggen kan:
het leven is mooi,

ik ben tevreden...

Een fijne vakantie !
directie - &  onderwijzend team
schoolpersoneel
schoolbestuur


De school is tijdens de vakantie open tot en met vrijdag 3 juli
en vanaf donderdag 27 augustus
op werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur
enkel na afspraak info@vbsdekleiheuvel.be
De school sluit van 4 juli tot en met 26 augustus 2020 voor ouders !
 
2 maanden
net geen 9 weken
62 dagen,
1488 uren,
89.280 minuten,
5.356.800 seconden vakantie!


Genieten, zingen, dansen, spelen,…
Je laten verrassen en je op sleeptouw laten nemen.
Mee fladderen met de vlinderde natuur verkennen.
Wegdromen in de wolken.


 
vakantiekaart kleuters Klasse
vakantiekaart lagere schoolkinderen Klasse
30/06/2020


Organisatie oudercontacten op school
Beste ouders

Morgen gaan de oudercontacten op afspraak door in de klas van uw zoon/dochter. Mogen we vriendelijk vragen de voorzorgsmaatregelen te respecteren voor een vlot en veilig verloop? Hartelijk dank!

De toegang is via de zwarte poort. Gelieve uw handen te ontsmetten bij aankomst. Dit zal klaarstaan bij de ingang.

We organiseren éénrichtingsverkeer. Bij het binnenkomen van de school slaat u linksaf. De wachtruimte wordt onder het afdak (in openlucht) georganiseerd.

Kinderen die tijdens de oudercontacten meekomen, worden opgevangen in de refter. Zij stappen rechtdoor naar de refter & houden zich rechts van het wandelpad. Hun speelplekje wordt na het opvangmoment gereinigd.

Er wordt één ouder per kind toegelaten (in geval van gescheiden ouders werden mogelijks twee gesprekken gepland).

De leerkracht(en) komen u ophalen in de wachtruimte. Dit omwille van privacy bij de gesprekken en de veiligheidsmaatregelen.

Het gesprek duurt max. 10 minuutjes.

We geven geen handen. We passen social distancing (1,5 m) toe.

Mondmasker is verplicht (vanaf 12 jaar en ouder) wanneer de social distancing in het gedrang komt.

Kleuterschool: gelieve de klas te verlaten via de uitgang van de speelzaal.

Na afloop van het oudercontact verlaat u de school langs de grote boom. Kinderen die tijdens het oudercontact worden opgevangen, worden afgehaald bij de deur van de refter.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip voor onze organisatie!

29/06/2020


familienieuws einde schooljaar
Bij stille ruimte kan u het familienieuws van het einde van het schooljaar terug vinden.
29/06/2020


Bericht van de Parochie
Dit bericht ontvingen wij van de Parochie.

Het Vormsel zal doorgaan op zaterdag 15 mei 2021 om 14.30u (kinderen Kleit) en zondag 16 mei 2021. De Eerste Communie valt op zondag 2 mei 2021 om 10.30u (kinderen Kleit – Adegem - Donk) en zondag 9 mei 2021 (kinderen Maldegem).
Dit alles in de St. Barbarakerk Maldegem, en voor zover de corona-maatregelen dit op deze data toelaten.
 
28/06/2020


Loria Victoriaaaa! Ontdek ons boekenruilkastje!
We hadden dit schooljaar nog één droom die we wilden realiseren in het jaarthema Loria Victoriaaaaaa: een BOEKENRUILKASTJE.
Afgelopen vrijdag werd het kastje ingehuldigd nabij onze zwarte poort. Het kwam er in samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek van Maldegem.

Het idee is eenvoudig. Een boekenruilkastje is een minibibliotheekje dat gratis toegankelijk is, mensen met elkaar in contact brengt en waar iedereen samen zorg voor draagt. Je haalt een boek dat je interesseert uit de kast en zet een boek in goede staat in de plaats. Op die manier willen we leesplezier voor jong en oud ook buiten de schoolmuren delen.
Ben je zot van lezen? Kom dan zeker in de zomermaanden langs om een goed boek uit te zoeken!
 
Meer info vind je ook op https://www.maldegem.be/boekenruilkastjes

28/06/2020


einde schooljaar in zicht
Beste ouder(s),
 
Ik wens u allen te danken voor het vertrouwen het afgelopen en uitzonderlijk CORONAschooljaar .
 
We verwelkomen op dinsdag 1 september alle schoolkinderen om 8.30 uur en stellen ons jaarthema dan voor. Door de CORONAmaatregelen zullen we komende start niet met ouders starten en dus enkel met de schoolkinderen.
 
De schoolverlaters wensen we veel succes in de toekomst en we zien hen graag eens terug !
 
Komende maandag, 29 juni, organiseren we een digitale doorschuifdag. De klassen zullen een berichtje posten op hun klaspagina voor de kinderen die ze in het schooljaar 2020-2021 zullen begeleiden. Komende maandag zullen we ook de klaslijsten publiceren op de klaspagina's. Neem zeker een kijkje.

Daar we volop bezig zijn met de voorbereidingen voor komend schooljaar ontvangen we graag ten laatste komende maandag de mededeling mocht je kind volgend schooljaar van school veranderen. We vernemen ook graag of we broertje/zusje mogen verwachten het komend schooljaar op een instapdag (zie praktische informatie voor onze instapdagen).
 
Met vriendelijke groet,
directie en team
 
PS : In de lagere school wordt het rapport op maandag 29 juni meegegeven naar huis.
26/06/2020


verkoeling warme dagen
Vandaag en maandag zijn er heel wat klassen die het schooljaar feestelijk afsluiten. Er worden ambachtelijke ijsjes voorzien voor alle klassen en er is gekoeld water ter beschikking voor alle klassen en leerlingen.
26/06/2020


Loria Victoriaaaa!
De zomervakantie is in zicht. Tijd om te genieten van een goed boek! 
De leerlingen van het vijfde leerjaar maakten leuke LEESBINGO'S. Hiermee kan je op de gekste plaatsen en manieren aan het LEZEN of VOORLEZEN gaan.
De leerlingen van de lagere school krijgen alvast een exemplaar mee naar huis. 
Alle bingo's kan je downloaden in de rechterkolom van deze webpagina bij 'leesbingo's'. 
Veel leesplezier! 

p.s.: @L5: knap werk, jongens & meisjes!!!

26/06/2020


rechtzetting jarigen juli en augustus
Blijkbaar bij het publiceren van de jarigen van juli en augustus is iets mis gegaan ... we hebben de correcte maandlijst op de schoolwebsite gepost ! Dank voor opmerkzame mama :).
25/06/2020


zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed !
Op de website van www.warmedagen.be vind je tal van tips.
Onze tips :
*drink meer dan gewoonlijk
*drink vooral water
*bescherm jezelf en vermijd de zon (hoekje, zonnebrandolie, T-shirt met bedekking schouders, ...)
*zoek koele plaatsen op en beperk het buiten zijn in de hitte/warmte


25/06/2020


openstaande schoolrekeningen 2019-2020
Mogen we vragen om openstaande schoolrekeningen voor het weekend te betalen zodat we maandag 29 juni bij de controle ook kunnen overgaan tot terugstorting bedrag maximumfactuur dat niet door de school werd aangewend nav de CORONAcrisis. Lukt dit niet neem dan telefonisch contact met ons administratief medewerkster, Mieke Heene. Zij is donderdag 25 juni aanwezig tussen 8 en 12 en tussen 13 en 16 uur via het schoolnummer 050/71.52.07.
24/06/2020


feestelijke afsluiters van het CORONAschooljaar 2019-2020
Maandag 22 juni was er GELUK DOORGEEFDAG waarbij alle kinderen smulden  van een heerlijk verfrissend ambachtelijk ijsje. Het werd door team en kinderen sterk gewaardeerd in deze warme dagen !

De komende week zullen er voor heel wat klassen en groepen feestelijke afsluiters op het programma staan zoals een "alternatieve schoolreis" bv. techniekdag L1 of uitstap speelbos met allerlei inleef- of materiaalkoffers . We gaan ook op zoek naar "alternatieve sportdagen" voor de kinderen waarbij we heel wat educatieve materialen willen inzetten en er zo een echte BUITENSPEELDAG willen van maken onder leiding van ons eigen team (want externen zijn door de CORONA niet toegestaan) op school. BUITEN - SAMEN - VERBINDING - VIEREN als kernwaarden !

Dit alles uiteraard binnen het bedrag van de maximumfactuur en liefst blijven we binnen het reeds gestorte bedrag dat u via maandelijkse bijdrage tot en met maart 2020 hebt betaald aan school.

Doel is samen vieren en  samen afsluiten en dit liefst met educatieve materialen en een sterke begeleiding door ons eigen team. Zo creëren we een rijke leer- en leefomgeving voor ons en uw kinderen !

De diploma-uitreiking (proclamatie) van ons 6de leerjaar zal in intieme kring plaats vinden. We zullen dit feestelijk moment buiten vieren en organiseren.
24/06/2020


laatste schooldagen en maximumfactuur
Beste ouders,

hoewel het helemaal anders voelt dan tijdens een normaal schooljaar, komt de zomervakantie met rasse schreden dichterbij. Hopelijk zijn voor jullie niet alle geplande uitstappen, kampjes en reizen afgelast en kunnen de kinderen toch genieten van een redelijke normale vakantie.

Heb je vragen bij de invulling van onze laatste schooldagen, richt je dan best tot de klastitularis. Want in deze coronatijden vermijden we externen en gaan we voor alternatieve schoolreis en/of sportdag aan de hand van educatieve materialen, inleef- en doekoffers, ... . We toetsen dit  af met de juridische diensten in Brussel van het Katholiek Onderwijs in kader van de CORONAcrisis.

Heb je vragen bij de praktische zaken zoals schoolrekening en maximumfactuur en dergelijke, kan je je richten tot het secretariaat.  We zijn volop alle eindafrekeningen aan het opmaken en ten laatste 29 juni zal elke klas overzicht maximumfactuur 2019-2020 ontvangen. Mogelijks ontvangt u eerstdaags mailtje met vraag om uw rekeningnummer aan het secretariaat te bezorgen zodat we ten laatste begin juli de terugstortingen kunnen uitvoeren.

Verdere informatie over aanvang volgend schooljaar, ontvangen jullie naar het eind van augustus toe.
24/06/2020


zieke kinderen blijven thuis
Graag herinneren we u aan volgende veiligheidsmaatregel : hou zieke kinderen thuis !

Momenteel zijn er kinderen met volgende symptomen : niezen, hoesten, keelpijn, buikpijn of snottebellekes ... graag alert zijn en tijdig bezoek brengen aan je huisarts. Mogelijks wordt er een coronatest afgenomen waardoor je kind de eerstvolgende 24u niet naar school mag komen (preventieve maatregel van toepassing bij huisartsen op advies Veidligheidsraad). Dank voor de opvolging en zo dragen we zorg voor elkaar !
22/06/2020


evacuatie kleuterschool


Deze middag rond 13 uur ging het brandalarm af ... de oven in de keuken kleuterschool sloeg in alarm. De brandweer controleerde de gebouwen en zorgde voor extra ventilatie (geurhinder nav aangebrand zoutdeeg). De kinderen speelden op de terreinen ter hoogte van onze verzamelplaats (achterzijde sporthal). Na 20 minuutjes werd de nieuwbouw  vrijgegeven.
19/06/2020


noodnummer 0474/10.84.69
Heb je ons dringend nodig buiten de schooluren?
Tussen 7 en 8 uur  - tussen 12 en 13 uur en tussen 15.30 en 18 uur kan je terecht op ons noodnummer 0474/10.84.69.
Voor alle andere vragen kan je terecht op ons schoolnummer : 050/71.52.07.
19/06/2020


alle kleuren van de regenboog
Onze jarigen in juli en augustus wensen je een HOOPVOLLE zomer vanuit hun bubbel!
19/06/2020


herinnering : mondmasker verplicht voor ouders (en 12+)

Je kind brengen of halen dien je steeds met mondmasker te doen ! Ook bij onze oudercontacten zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn op 30 juni op onze schoolterreinen. Hiermee volgen we de richtlijnen van de Veiligheidsraad op (al wie 12 jaar of ouders is, draagt verplicht mondmasker).  Net als bij de proclamatie en afscheidsviering van ons 6de leerjaar .
Dank voor de opvolging.

Laten we op deze manier zorg dragen voor elkaar !
18/06/2020


bevraging start nieuw schooljaar door ouderkoepel

 

 Beste ouder

Op 1 september 2020 zal het coronavirus de wereld nog niet uit zijn. De kans is dan ook reëel dat het nieuwe schooljaar anders zal starten dan andere jaren.

Als ouderkoepel zijn we benieuwd hoe ouders deze start zien! Laat het ons weten door deel te nemen aan onderstaande bevraging vóór maandag 22 juni 2020. De resultaten zullen gebundeld worden met de resultaten van de andere ouderkoepels en samen bezorgd worden aan de beleidsmakers.

Hartelijk dank alvast voor je medewerking!
Het VCOV-team
 
 Naar de bevraging voor het basisonderwijs! 
Naar de bevraging voor het secundair onderwijs!
17/06/2020


Opvang nodig gedurende de week van 22 juni en de laatste schooldag maandag 29 juni?
Wens je voorschoolse opvang, middagopvang, naschoolse opvang voor de laatste schooldagen?Donderdag 25 juni om 12 uur sloten we de inschrijvingen af . Dank om correct in te schrijven en op deze manier wijzigingen en annulaties te vermijden.
 
14/06/2020


Check: luizen in de klas? Luizen bij je kind?
SAMEN in actie tegen deze kriebelbeestjes!

Ouders worden op de hoogte gebracht zodra er luizen worden vastgesteld. Zij halen hun zoon/dochter op voor een behandeling met gepaste producten en methodes. De ouders van klasgenoten ontvangen een bericht. We appreciëren het wanneer ouders zelf de melding doen om verdere verspreiding te voorkomen.
Als iedereen zijn steentje bijdraagt en alert is (ook in de klas), wordt het ‘besmettingsgevaar’ kleiner.
Luizen zijn geen schande, en ook geen teken van ‘niet proper’ zijn. Toch proberen we de nodige discretie aan de dag te leggen.

Zie ook het stappenplan in bijlage. 
Samen in actie tegen kriebeldiertjes
12/06/2020


Check je kind dagelijks na school even op teken(beten).
http://tekenbeten.be  is een website met heel wat info en praktische tips

Wat is een teek?
Teken zijn bruinzwarte bloedzuigende parasieten die behoren tot de spinachtigen. Voor de ontwikkeling van een teek is er steeds een bloedmaltijd nodig. Daarom bijt een teek zoogdieren (waarbij ook de mens), vogels en soms ook reptielen en amfibieën.
Het lichaam van een teek is rond tot ovaal en plat. Een volgezogen teek is bijna bolvormig. Het ontwikkelingsstadium en de soort bepalen de grootte van een teek. Larven (eerste levensfase v.e. teek) zijn 0,5 tot 1 millimeter groot en hebben zes poten. Nimfen en adulten zijn respectievelijk 2 tot 3,5 millimeter en 7 tot 15 millimeter groot en hebben acht poten.

Vaak voelt men de teek niet kruipen op de huid. Een teek springt niet, en laat zich ook niet uit een boom vallen.

Waar komen teken voor?
Teken komen voornamelijk voor in bossen, heides, weilanden, parken, tuinen en zelfs duinen. Ze bevinden zich voornamelijk op de bodem of in de onderste lagen van de vegetatie. Als ze een nieuwe gastheer zoeken, klimmen of kruipen ze op hoog gras, varens en lage struiken van 20 tot 70 centimeter hoog. Eenmaal op het lichaam kruipt een teek verder op zoek naar een geschikte plaats om zich vast te hechten. Een teek springt niet, en laat zich ook niet uit een boom vallen. 

Wanneer komen teken voor?
Teken komen het hele jaar door voor, maar ze zijn voornamelijk actief tussen maart en oktober, als de buitentemperatuur meer dan 7-10°C bedraagt. De meeste tekenbeten worden in mei, juni en juli opgetekend, omdat het weer dan warmer is en er meer mensen de natuur in trekken.
12/06/2020


Update (nood)opvang 30 juni
Beste ouders
 
In het bericht van 09/06/2020  i.v.m. de oudercontacten kleuterschool en lagere school lichtten we u in dat de gemeente noodopvang voorziet op dinsdag 30 juni. (zie verder op deze webpagina)
 
Hier leest u alvast meer praktische info voor hun organisatie:
‘Het gemeentebestuur voorziet op dinsdag 30 juni noodopvang. We proberen ons uiterste best te doen om alle ouders te kunnen helpen en om de kinderen te kunnen opvangen. Maar als blijkt dat er niet voldaan kan worden aan de vraag dan zal er volgens voorrangsregel ’beide ouders dienen te werken’ een selectie gedaan worden.

Praktische info:
* De opvang op 30 juni is open van 8.00 uur tot 16.00 uur.
* De locatie is afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen en wordt tijdig gecommuniceerd naar de ouders van de kinderen die ingeschreven zijn.
* Inschrijven vóór 24 juni voor de noodopvang op 30 juni door te mailen naar meldpunt.kinderopvang@maldegem.be met vermelding van:

Naam kind
School en klas
Telefoonnummer van een van de ouders
Uren waartussen opvang nodig
Reden waarom je opvang nodig hebt
 
Alvast bedankt om tijdig in te schrijven!’
 
In ons bericht van 09/06/2020 kan u inschrijven voor de oudercontacten én aangeven of u opvang nodig heeft. Dit betekent dat u dit zowel aan de school als de gemeente laat weten. Op die manier kunnen we de inschrijvingen dubbel checken.
 
Hartelijk dank!!!
 
10/06/2020


Vakantiedagen 2020 - 2021
In bijlage leest u de planning van de vakantiedagen 2020 - 2021. 
Vakantiedagen 2020 - 2021
10/06/2020


Herinneringen aan een bijzondere periode
We laten jullie graag mee genieten van deze mooie archiefbeelden op onze school, gemaakt door Annelies Vermeulen (mama van Yenna en Gilles Pots). 
10/06/2020


Oudercontacten LAGERE SCHOOL
Beste ouders
Op maandag 29 juni krijgen de leerlingen hun rapport mee. Zoals eerder gecommuniceerd (zie bijlage), zal dit geen klassiek rapport zijn waarop alle leergebieden staan vermeld. Wel een weergave van de ontwikkeling op vlak van de essentiële leerstof.
 
We willen u de mogelijkheid geven (geen verplichting) om de groei en groeikansen van uw kind te bespreken tijdens een oudercontact. De oudercontacten vinden plaats op dinsdag 30 juni, verspreid doorheen de dag. Die dag is er geen school. Er wordt noodopvang voorzien in samenwerking met de gemeente.
 
Voor een vlotte en veilige organisatie vragen we de onderstaande inschrijflink per kind en per klas in te vullen vóór dinsdag 16 juni, ook wanneer u geen oudercontact of geen opvang wenst. Er wordt rekening gehouden met het tijdstip van het oudercontact van broers/zussen.
Het exacte tijdstip waarop we u verwachten ontvangt u binnenkort, alsook meer info omtrent de organisatie van de (nood)opvang.
 
Organisatie noodopvang
De opvang wordt georganiseerd voor de kinderen voor wie het echt nodig is. De opvang kan niet op de schoolsite worden georganiseerd. In de onderstaande inschrijflink kan u alvast aangeven of u gebruik wil maken van de noodopvang. (zie verder 'inschrijflinks per klas') Samen met de gemeente informeren we u binnenkort over de concrete organisatie.
 
Opvang tijdens het oudercontact wordt wel in de omgeving van de schoolsite georganiseerd.
 
Organisatie oudercontacten op school
De oudercontacten gaan door op school in de klas van uw zoon/dochter. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen voorzien:
 
* enkel op afspraak
*maximaal 10 minuutjes per gesprek
*we geven geen handen - we passen de 1,5m afstand toe waardoor een mondmasker tijdens het gesprek niet nodig is
*mondmasker verplicht indien de social distancing in het gedrang komt
*samenscholing verboden (1,5m afstand houden met andere ouders)
*enkel lokalen school betreden onder begeleiding van de leerkracht voor het gesprek (geen toegang tot andere ruimtes)
*wachtruimte op de speelplaats op afstand van de 'open' klassen (om privacy te garanderen)
*de leerkracht(en) komt je halen in de openlucht wachtruimte
*1 ouder per kind toegelaten (in geval van gescheiden ouders kunnen twee gesprekken gepland worden)
*broers/zussen/kinderen komen (bij voorkeur) niet mee
*bij vertrek thuis handen wassen
*open deuren - open poorten - open ramen (verluchting)
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip voor de organisatie!
Evaluatie einde schooljaar
Evaluatie einde schooljaar
9/06/2020


Oudercontacten KLEUTERSCHOOL
Beste ouders

We willen u de mogelijkheid geven (geen verplichting) om de groei en groeikansen van uw kind te bespreken tijdens een oudercontact. De oudercontacten vinden plaats op dinsdag 30 juni, verspreid doorheen de dag. Die dag is er geen school. Er wordt noodopvang voorzien in samenwerking met de gemeente.
 
Voor een vlotte en veilige organisatie vragen we de onderstaande inschrijflink per kind en per klas in te vullen vóór dinsdag 16 juni, ook wanneer u geen oudercontact of geen opvang wenst. Er wordt rekening gehouden met het tijdstip van het oudercontact van broers/zussen.
Het exacte tijdstip waarop we u verwachten ontvangt u binnenkort, alsook meer info omtrent de concrete organisatie van de (nood)opvang.
 
Organisatie noodopvang
De opvang wordt georganiseerd voor kinderen voor wie het echt nodig is. De opvang kan niet op de schoolsite worden georganiseerd. In de onderstaande inschrijflink kan u alvast aangeven of u gebruik wil maken van de noodopvang. (zie verder: 'inschrijflinks per klas')Samen met de gemeente informeren we u binnenkort over de concrete organisatie.
 
Opvang tijdens het oudercontact wordt wel in de omgeving van de schoolsite georganiseerd.
 
Organisatie oudercontacten op school
Vooraf zal de klasleerkracht u ‘Mijn portret’ per mail bezorgen. Dit document wordt besproken. Meer info over het portret vindt u in bijlage.
De oudercontacten gaan door op school in de klas van uw zoon/dochter. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen voorzien:
 
* enkel op afspraak.
* maximaal 10 minuutjes per gesprek.
* we geven geen handen - we passen de 1,5m afstand toe waardoor een mondmasker tijdens het gesprek niet nodig is.
* mondmasker verplicht indien de social distancing in het gedrang komt.
* samenscholing verboden (1,5m afstand houden met andere ouders)
* enkel lokalen school betreden onder begeleiding van de leerkracht voor het gesprek (geen toegang tot andere ruimtes).
* wachtruimte op de speelplaats op afstand van de 'open' klassen (om privacy te garanderen).
* de leerkracht(en) komt je halen in de openlucht wachtruimte.
* 1 ouder per kind toegelaten (in geval van gescheiden ouders kunnen twee gesprekken gepland worden)
* broers/zussen/kinderen komen (bij voorkeur) niet mee
* bij vertrek thuis handen wassen
* open deuren - open poorten - open ramen (verluchting)
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip voor de organisatie!
Toelichting 'Mijn Portret'
9/06/2020


Schoolrekeningen einde schooljaar
Beste ouders,

De schoolrekeningen voor de maand juni worden opgemaakt op 29 juni.
 
8/06/2020


aanpassingen herstart kleuterschool vanaf maandag 8 juni
Beste ouders,

Het ganse kleuterteam was zeer blij de kleuters deze week terug te zien op onze school. De blije gezichten, vriendschappen en verbondenheid tussen de kleuters zien, deed ons veel deugd.

Na een weekje proefdraaien en de proefdag van afgelopen woensdag met alle kleuterklassen en versoepeling van de richtlijnen binnen de Veiligheidsraad omtrent kleuterscholen en wat puzzelen binnen eigen infrastructuur wat veiligheid en hygiëne betreft kunnen we met onze kleuters ook terug naar het “normale” klasleven overstappen.

Dit van maandag t.e.m vrijdag.

Vanaf 8 juni kunnen we 2 grote bubbels maken binnen de kleuterwerking.

Bubbel 1: Peuter/K1 ( juf Heidi en juf Kathleen)  en Bubbel 2: K2/K3 ( juf Hilde en juf Mieke ).

Op maandag en dinsdag gaat juf Lien ondersteuning bieden in K2/K3 en op donderdag zal juf Inge P/K1 ondersteunen.

Dit wil concreet zeggen dat  alle kleuters ( behalve nieuwe instappertjes ) terug naar de eigen klas kunnen. Peuters (geboortejaar 2017) die reeds naar school kwamen, sluiten aan bij de klasjuf van de namiddag.

Er is geen contact tussen de 2 bubbels!!  Ook alles zal volgens de strikte veiligheidsrichtlijnen verlopen. Her en der brengen we extra aanpassingen aan.
Het brengen en afhalen van de kleuters blijft zoals we nu gewoon zijn.  

Elk aankomstkwartier (8.15 uur en 13 uur) zorgen we voor een zachte landing (kleuters komen de eigen klas binnen gewandeld en wassen onmiddellijk de handen in de eigen kleuterklas). Dit is een wijziging . Ook op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zullen de kleuters onmiddellijk de kleuterklas binnen wandelen bij aankomst (vertel hen dat aub). Er staat steeds een juf op toezicht aan het kleine poortje om hen eventueel verder te helpen.

De juffen en directies zijn blij dat we de laatste weken jullie kleuters in hun veilige vertrouwde klasnestje kunnen verwelkomen en zo het schooljaar leuk en vol vriendschap kunnen afsluiten.

Vele groeten en tot snel
de kleuterjuffen en directies

Kortom : vanaf maandag 8 juni kunnen ook de peuters (geboortejaar 2017) op vrijdag terug naar de kleuterschool (enkel nieuwe instappertjes niet).

Gebruik maken van voor- en/of naschoolse opvang en/of middagopvang enkel indien dit echt niet anders kan aub ! Zo helpt u ons ook !

 
aangepaste powerpoint nav aanpassingen kleuterschool 8 juni
5/06/2020


jarigen juni
Hoedje op voor de jarigen van juni ... geniet van jullie verjaar'dag' ... hoedje af voor de mooie foto's ! Hierpdepiep!!!
3/06/2020


herstart maandag 8 juni alle klassen
Beste ouders,

dinsdag 2 juni startten alle kleuters terug. Vrijdag 5 juni zal ook het 5de leerjaar terug opstarten en op maandag 8 juni starten 3de en 4de leerjaar op.
Hierbij de aangepaste powerpoint.
Hieronder de richtlijnen voor de kinderen van het 3de en 4de leerjaar .

Graag licht ik toe dat alle personeelsleden maximaal worden ingezet en we geen reserve / marge meer hebben en anderzijds mogen we  ook geen derden toelaten tot onze school  tot einde schooljaar voor ondersteuning/vrijwilligerswerk. Hopende op uw begrip om geen personeel zomaar/plots aan te spreken maar steeds een afspraak te maken en hierdoor even geduld te moeten oefenen. Dank hiervoor!
Voor heel dringende zaken kan u steeds telefonisch terecht in ons secretariaat op 050/71.52.07 of via secretariaat@vbsdekleiheuvel.be

 
powerpoint herstart 8 juni "preventiemaatregelen en schoolafspraken"
richtlijnen herstart 8 juni 3de leerjaar
richtlijnen herstart 8 juni 4de leerjaar
3/06/2020


Social distancing bij brengen en afhalen van je kind(eren) respecteren !
Betreft het brengen en afhalen van de kinderen:
 
De Veiligheidsraad wijst er ons op dat dit toch een  heel belangrijk risico is als er veel volk samen komt. Afstand houden is daarom belangrijk en als dit niet kan gegarandeerd worden dan moet een mondmasker gedragen worden!

Wij tekenden bubbels op de grond om de social distancing onder ouders te garanderen op deze manier.

Gelieve deze richtlijnen als ouder op te volgen ! Dank!
2/06/2020


instapdata en kijkmomentjes 2020-2021
Beste,

hierbij onze flyer met instapdata voor komend schooljaar.
We organiseren telkens voor een instapdatum een kijkmoment (vleugelmoment)  met rondleiding op school én kans tot inschrijving.

Graag vooraf via mail afspraak maken en/of  je kindje reeds aanmelden via inschrijving op welkompagina.
Zo beschikken we reeds over de nodige gegevens van u als ouder en uw kindje.
flyer instapdata vleugelmomenten schooljaar 2020-2021
30/05/2020


VERLENGD WEEKEND IN ONS KOT !
De herstart voor 2 juni kleuterschool en herstart op 5 juni 5de leerjaar is klaar ... alle richtlijnen en nieuwe powerpoint staan bij 'brieven gezinsoudsten'.

Dinsdag 2 juni starten we met het uitwerken van herstart 8 juni 3de en 4de leerjaar.
Dank voor jullie geduld !

Geniet van het verlengde weekend ... wij ook want we hadden heel wat bijsturingen uit te werken and a lot to think about things .
29/05/2020


nieuwe veiligheidsmaatregelen vanaf 2 juni
VERPLICHT VOOR OUDERS :
*Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van de kinderen en respecteren de social distancing !
*Vraag om max. 1 persoon kind(eren) te laten brengen/halen en liefst steeds dezelfde.
*Bij ‘spits’momenten wachten ouders in de (fluo)bubbel en worden de kinderen naar hen gestuurd/gebracht. Verdeling volgens familienaam om oudergroep te spreiden !
*De wegel tussen de Kleitkalseide en de grot is NIET TOEGANKELIJK  op SCHOOLdagen tussen 8.15 uur en 15.50 uur (op woensdag tot 12.15 uur) ! Ook voor buitenstaanders om besmettingsgevaar te vermijden (contacten).
*2 onthaalzones ipv 3 vanaf 2 juni
  • vanaf 8u15 / 13.00 : aan de onthaalzones – er zijn 2 onthaalzones met toezichter
  1. onthaalzone 1 : ter hoogte van plein sporthal – Pukkie in de Kleitkalseide
    onthaalzone 2 : parking Grot ter hoogte van wegeling aan kerkhof
(doorgang  achterzijde sporthal ter hoogte bloembak is verboden toegang voor ouders en derden tijdens de schooluren op schooldagen)
  • Alle kinderen (en ouders) worden opgedeeld in 2 grote groepen :
Familienaam beginnende met A tot en met N = onthaalzone 1
Familienaam beginnende met O tot en met Z = onthaalzone 2
 
powerpoint herstart 2 juni kleuterschool en lager vanaf 5 juni "nieuwe preventiemaatregelen en schoolafspraken"
29/05/2020


herstart verplaatst naar 5 en 8 juni voor lagere school
Beste ouders,
 
We ontvingen de beslissing van het overlegcomité omtrent tweede fase exit waarbij we onze herstart van 2 juni (4de leerjaar) en 3 juni (3de leerjaar) zijn verplicht te annuleren.
Vanaf 5 juni mogen we officieel terug opstarten met alle leerjaren in de lagere school.
 
Het 5de leerjaar zal herstarten op vrijdag 5 juni zoals eerder gecommuniceerd (zie brief richtlijnen en powerpoint).
 
Voor het 4de en het 3de leerjaar herstarten we op maandag 8 juni indien we de samenwerking met de gemeente rond krijgen daar we voor deze contactbubbel dienen uit te wijken naar een externe locatie (lees site De Berken).

Dit betekent dat we nieuwe richtlijnen zullen uitwerken en een nieuwe powerpoint met oog op herstart voor alle leerjaren van het lager 4 volle lesdagen per week. Met name op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een volle lesdag.
 
Op woensdag is er enkel opvang op school voor kinderen van de lagere school . Onze eigen context en mogelijkheden zorgen ervoor dat we maximaal 4 volle lesdagen kunnen organiseren tot 30 juni.
De preteaching wordt dus vanaf 5 juni volledig stop gezet voor alle klassen in de lagere school.
 
Mocht u voor komende dinsdag 2 juni en/of woensdag 3 juni noodopvang nodig hebben, gelieve een mailtje te sturen naar secretariaat@vbsdekleiheuvel.be voor  vrijdag 29 mei 14 uur aub.
Op dinsdag 2 juni, woensdag 3 juni en vrijdag 5 juni zal team L3L4L5 druk in de weer zijn om de nieuwe site klaar te stomen zodat de veiligheid en gezondheid niet in het gedrang komen.
 
Voor het eerste en het tweede leerjaar blijft de huidige werking van kracht tot 30 juni. Enkel bepaalde personeelsleden worden vanaf 2 juni aan een andere bubbel toegewezen.
Het 6de leerjaar start dus ook vanaf 8 juni 4 volle dagen zoals hierboven beschreven.
 
Zie voor meer info onze schoolwebsite.
We hopen tegen donderdag 4 juni de nieuwe richtlijnen voor L3L4L5L6 te kunnen publiceren op onze schoolwebsite samen met de ‘nieuwe’ powerpoint.
 
Dank voor uw begrip.
Wij zijn net als jullie teleur gesteld dat we niet van start kunnen gaan met de versoepelingen vanaf 2 juni dit had heel wat verwarring, onrust en kostbare energie bespaard.
 
28/05/2020


Alle belangrijke info voor de opstart van L5 op 5 juni !
Het  5de leerjaar komt vrijdag 5 juni teurg naar school !
De richtlijnen vanaf 8 juni zullen volgen want vanaf 8 juni komen ze 4 volle dagen naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lees alle info goed door aub en bereid je samen met je kind voor via de richtlijnen en de powerpoint. Alvast bedankt!
richtlijnen herstart vanaf 5 juni 5de leerjaar
27/05/2020


Mama, papa, doe jij ook mee met het regenboogpact?
Veel families zijn nu hechter dan ooit. En dit willen wij voor alle kinderen, altijd! De lockdown geeft ouders de tijd om liefdevol samen te zijn met hun kinderen. Willen jullie als gezin die momenten niet verliezen wanneer het leven weer op volle toeren draait? Leg jullie voornemens vast in een #RegenboogPact en deel het met ons! 🌈 https://www.sos-kinderdorpen.be/sluit...
20/05/2020


Fijn verlengd weekend !
Geniet van het zonnige verlengde Hemelvaartweekend. Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei en maandag 25 mei is de school gesloten (ook geen noodopvang) ! Tot dinsdag 26 mei !

De link voor het inschrijven voor (nood)opvang week 1 juni zullen we begin volgende week publiceren op de schoolwebsite.
20/05/2020


afscheid 6de leerjaar
We wachten vol ongeduld op de verdere richtlijnen van de Veiligheidsraad.
We zullen de kinderen in het 6de leerjaar sowieso dit schooljaar anders vieren en uitzwaaien dan gewoonlijk.

Onze eucharistieviering op donderdag 25 juni en avondreceptie worden sowieso geannuleerd. We voorzien een fijne namiddag op maandag 29 juni op de site van de grot met de kinderen en willen hen verrassen met een frietmobiel en ijsjeskar die dag. Om 16 uur zullen we een kleine, korte maar sfeervolle viering houden met alle kinderen van het 6de en alle personeelsleden. Van elk kind zullen max. 2 personen toegelaten worden bij deze viering en afscheidsmoment. Na de viering houden we de proclamatie zodat we rond 17u nog even aan de buitenbar het glas kunnen heffen in openlucht en met de nodige afstand.

We zorgen alvast voor een filmopname van de ganse namiddag incluis viering en proclamatie als herinnering voor de betrokken kinderen en ouders.

Dank voor jullie begrip.
18/05/2020


Iedereen in zijn bubbel !
Aan de onthaalzone op het plein werden bubbels getekend zoals op de speelplaats.
Als elke ouder in zijn/haar bubbel staat, respecteren we de veilige afstand voor onze schoolkinderen die huiswaarts keren.
Graag herinneren we er u aan dat er max. 1 persoon is toegelaten om de kinderen af te halen zodat de social distancing kan gerespecteerd worden. Dank!

 
18/05/2020


Loria Victoriaaaa! - seizoensfinale
Zijn jullie ook benieuwd of het gelukt is om de laatste lade te openen?
Ontdek het in het filmpje bij KLASSEN > JAARTHEMA. 

Een dikke dankjewel aan alle speurneuzen, klunstenaars,... want zonder jullie hulp was het ons niet gelukt.
Groetjes van professor Gobelijn & Mik! Tot in september! 

18/05/2020


annulaties schoolactiviteiten juni
Beste ouders,

de schoolactiviteiten van de maand juni worden tevens geannuleerd zoals de sponsorloop van 19 juni. Ons laatste FORUM van vrijdag 26 juni hebben we al gevierd (zie klaspagina's bij vlog LOria Victoria!!!).

Ook de doorschuifdag zal dit schooljaar niet doorgaan. De klassen maken een virtueel doorschuifmoment aan de hand van een filmpje waarin ze zichzelf voorstellen, kun klas(sen) en hun werking kort toelichten. Zo zullen de kinderen van het eerste leerjaar een letter aanleren of de kinderen die naar het 5de doorschuiven een Frans lesje ... check zeker  de klaspagina op maandag 29 juni van waar je zoon/dochter naar doorschuift . Alvast dank aan het team hiervoor!

De verkeersvoormiddag gaat alleen door voor L1 en L2 op vrijdag 26 juni.
Net zoals sportnamiddag voor L1L2 op vrijdag 12 juni.

Voor de andere klassen plannen we een soort van ontmoetingsdag waarbij ze samen afscheid kunnen nemen van hun juf(en) en/of meester(s) met frietje of ijsje ... dit zijn we nog aan het voorbereiden ... mogelijks elke klas op een locatie buiten (bv. boerderij in de buurt). Kan je ons hierin helpen of ondersteunen of verwelkomen , geef zeker een seintje aan directie@vbsdekleiheuvel.be  Dit plannen we in de laatste dagen van juni.

Afscheid van ons 6de leerjaar (zowel datum, tijdstip als hoe en wat) zijn we volop aan het verkennen en in afwachting van verdere richtlijnen van de veiligheidsraad.
 
18/05/2020


afhalen kinderen (nood)opvang en L1L2L6 om 11.40 uur en 15.35uur
Beste ouders van L1, L2 en L6,
 
Het was vandaag feest op school . De kinderen hadden een leuke eerste schooldag na 9 weken afwezigheid.
De social distancing is door de kinderen goed nageleefd doorheen de schooldag .
 
Het afhalen van de kinderen naschools was daarentegen niet ok.
Maandag 18 mei komen de kinderen van het 6de leerjaar er ook nog bij en wordt de groep ouders nog groter.
Graag wijzen we jullie op jullie verantwoordelijkheid en burgerzin.
 
We maakten bewust 3 onthaalzones zodat het aantal gezinnen verspreid aankomen en vertrekken.
We zien ons genoodzaakt om  groepen te maken zodat het voor iedereen veilig is :
 
Kinderen met de familienaam van A tot en met N komen aan via het plein en verlaten de school via het plein (ter hoogte Pukkie-sporthal-Kleitkalseide).
Kinderen met de familienaam van O tot en met Z komen aan via achterzijde  school (parking grot of achterzijde sporthal - bloembak).
Ook kinderen die in de noodopvang zijn en 's middags en naschools onmiddellijk naar huis gaan en worden afgehaald zullen we via de familienamen verdelen zoals hierboven beschreven. Juf Heidi en juf kathleen zullen deze kinderen begeleiden. Zo kunnen kinderen uit L1L2L6 en broer/zus uit de noodopvang samen naar huis.
 
Dank om gevolg te geven aan onze richtlijnen in het belang van ieders veiligheid en gezondheid!
 
Graag hier nogmaals de dia uit onze schoolpowerpoint met aandachtspunten voor jullie als ouders :