Aanmelden
zomerkampen
In bijlage flyers voor zomerkampen.
zomerkamp Sy studio


Brugfiguur
In bijlage vinden jullie een flyer betreffende Kay, de brugfiguur voor onze school.
brugfiguur
brugfiguur 2


Game on game over
In bijlage een vorming omtrent preventie rond gaming.
game on game over


Stress bij kinderen
Flyer omtrent vorming 'Stress bij kinderen' in het Huis van het Kind.
Stress bij kinderen


'Liefdevol opvoeden'
Flyer omtrent vorming 'Liefdevol opvoeden' in het Huis van het Kind.
Liefdevol opvoeden


Voorleeshalfuurtje bibliotheek
Het voorleeshalfuurtje op 7 maart staat in het teken van de jeugdboekenmaand. Het thema van de jeugdboekenmaand is KUNST. 
Meer weten? Open de flyer in bijlage. 
Voorleeshalfuurtje in de bib


Carnaval
Uitnodigingen voor carnaval.
Carnaval on Ice
Kindercarnaval


Huiswerkbegeleiding voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar
Aanbod in de flyer in bijlage
Huiswerkbegeleiding


info-avond rond zindelijkheid
Je kind zindelijk krijgen? Kom met ouders samen ...
flyer zindelijkheid


spelen met taal
Mooi aanbod in flyer.
spelen met taal


uitnodiging : donderdag 16 januari organiseert College ten Doorn een lezing rond Mediaopvoeding voor ouders, leerkrachten, opvoeders en jeugdwerkers

Nieuws van het CLB
In januari en februari voorzien Vrij CLB Meetjesland en CLB GO! Deinze-Eeklo – in samenwerking met de Huizen van het Kind van Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem en Zelzate – opnieuw infosessies over de overstap naar het secundair onderwijs.

Ouders van leerlingen uit de derde graad lager onderwijs kunnen gratis een infosessie bijwonen. Inschrijving kan via de link op onze website www.vclbmeetjesland.be . De rechtstreekse link is https://forms.gle/iU9Psx4tTHtXmxqx6 : deze staat vermeld op de digitale flyer in bijlage. 

Binnenkort krijgen de leerlingen van de derde graad ook een folder mee in de boekentas. 
Digitale flyer


Huiswerkbegeleiding
Beste ouders,

In bijlage vindt u informatie omtrent gratis huiswerkbegeleiding.
Dit is een initiatief van 'Het huis van het kind'.
huiswerkbegeleiding


Nieuws Huis van het Kind - Maldegem
Vorming ‘Omgaan met hoogsensitieve kinderen’  
Vorming hoogsensitieve kinderen


nieuws vanuit het CLB
mooie initiatieven hieronder :
Triple P
opvoeden en zo


sportdienst Maldegem
In bijlage vindt u brochures met activiteiten na school en tijdens de herfst- en kerstvakantie.
sportactiviteiten in vakantie
sportactiviteiten na school


Studietoelagen vanaf 2019-2020
Beste ouders,

In bijlage vinden jullie de nieuwe regeling omtrent de studietoelagen.
studietoelage


zomerschool Nederlands
Beste ouders,

In bijlage vindt u informatie omtrent gratis zomerschool 'Nederlands'.
De zomerschool gaat door in het Sociaal Huis in Maldegem.
zomerschool Nedelands


Opvoeden en opgroeien in armoede
Beste,

In bijlage vindt u een uitnodiging voor een workshop in het Huis Van Het Kind.

Iedereen van harte welkom !
workshop rond armoede


Nieuwsbrief Huis van het kind - Eeklo
Nieuwsbrief mei - juni - Huis van het kind te Eeklo
Nieuwsbrief Huis van het kind


Zijn jouw kinderen gek op lezen?
Dan is dit iets voor jullie! 
Uitgeverij Clavis organiseert de komende tijd in hun conceptwinkel allerlei workshops en voorleessessie. 
Meer info in de toegevoegde flyers. 
Workshops Clavis conceptwinkel
Voorleessessies Clavis conceptwinkel


Vrijetijdsaanbod van de gemeente
In de bijlages kan u het spel - en sportaanbod vinden georganiseerd door de gemeente Maldegem tijdens de zomervakantie.
Aanbod zomer
Aanbod zomer 2


Kleutertoeslag
Elke schoolgaande kleuter heeft recht op een toeslag.
Meer informatie vindt u in bijlage.
kleutertoeslag


Vrijetijdsaanbod van de gemeente
In de bijlages kan u het spel - en sportaanbod vinden georganiseerd door de gemeente Maldegem tijdens de vakanties in het voorjaar.
Uit na school
Vrijetijdsaanbod


Schooltoeslag
Beste ouders,

In bijlage vindt u informatie omtrent de nieuwe schooltoeslag (vervangt de schooltoelage).
schooltoeslag


Ouders op stap
We gaan samen op bezoek ...
ouders op stap


Kinderbijslag
Beste ouders,

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag omgevormd en heet voortaan 'Groeipakket'.

In bijlage vindt u informatie betreffende de veranderingen.
Groeipakket - informatie
groeipakket infoavond


Vorming 'Veilig fietsen in de winter met kinderen'
Zaterdag 17 november 2018 een leerrijke en veilige vorming: 
* Basisonderhoud om de fiets winterklaar te zetten en
het belang van zichtbaarheid als fietser
* Op pad met fiets en kids
* De wegcode onder de loep met aansluitend een testparcours voor ouders en kinderen (bij droog weer is dit testparcours buiten).
Vorming 'Veilig fietsen in de winter met kinderen'


Een bijzondere relatie grootouders en kleinkinderen
Oma en opa zijn vaak een unieke vertrouwenspersoon voor hun kleinkinderen. De relatie tussen grootouder en kleinkind kent vele gezichten en is bijzonder. Hoe kan je de relatie met je kleinkinderen positief en warm beleven? Wat heb je hen als grootouder te bieden? Wat kan je van hen leren? Hoe stel je grenzen en hoe sluit je wel of niet aan bij de opvoeding door de ouders?
Grootouders * Kleinkinderen


Ouders op stap
In bijlage een folder van de nieuwe groepswerking 'Ouders op Stap'.
Dit is een samenwerking tussen CLB, Kind & Gezin, Schatjeseiland/BKO en Wijkcentrum De Kring.

Op donderdag 25/10 van 9u tot 11u30 gaan we voor het eerst met 'Ouders op stap'.
We drinken een tas koffie of thee en krijgen uitleg over de onderzoeken die je baby of kind krijgt. 
Kindjes mogen meekomen.
Afspraak tussen 9u en 9u15 in het wijkcentrum of om 9u30 in het gezondheidscentrum, Visstraat 14, Eeklo.

Alle ouders zijn welkom, alle info op de folder.
ouders op stap


Verdriet en rouw
Op maandag 22 oktober organiseren we een vorming rond verdriet en rouw. Jasmijn Bulckaen, verbonden aan het therapeutisch centrum De Bleekweide, helpt  ons op weg.
In bijlage de flyer.
Alvast bedankt om dit kenbaar te maken.
Met vriendelijke groeten

 
Caroline De Saer
Projectmedewerker
Tel.: 050/40 39 26
LDC Oud St. Jozef
Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Postadres: OCMW, Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
 

flyer verdriet en rouw


Een cursus die opvoeden makkelijker maakt
Iedere ouder heeft wel eens nood aan tips die opvoeden makkelijker maken. Huis van het kind (Eeklo) organiseert een oudercursus om praktische vaardigheden toe te passen in alledaagse opvoedingssituaties. 
Oudercursus


Activiteiten Huis van het kind Eeklo - oktober/november/december 2018
In bijlage vindt u de flyer van Huis van het Kind in Eeklo.
Nieuwsbrief Huis van het kind


je kind zindelijk krijgen
  Interesse ? Open dan snel de flyer!
flyer zindelijkheid


Veilig online
In bijlage de digitale versie van de flyer Veilig Online.
De vorming wordt gegeven in samenwerking met De Gezinsbond.
De Gezinsbond heeft samen met Child focus een module uitgewerkt rond het online gebeuren.
Doelgroep van deze vorming zijn ouders, opvoeders, leerkrachten geïnteresseerden met kinderen van 10 tot 16 jaar.
flyer veilig online


activiteiten huis van het Kind Eeklo maart - april 2018
In bijlage vindt u de flyer van Huis van het Kind in Eeklo.
maart-april 2018


infosessie overstap naar het secundair onderwijs
In januari en februari voorziet VCLB Meetjesland – in samenwerking met Wijkcentrum De Kring, Vormingplus Gent-Eeklo en de Huizen van het Kind van Eeklo, Maldegem en Zomergem – infosessies over de overstap naar het secundair onderwijs. Ouders van leerlingen uit de derde graad lager onderwijs kunnen gratis een infosessie bijwonen.
 
infosessie overstap secundair onderwijs


nieuws uit het CLB
Elke ouder heeft wel eens vragen rond opvoeding, kinderen grootbrengen is niet altijd even gemakkelijk.
Zowel op school als in de CLB werking ervaren we de nood aan gerichte opvoedingsondersteuning.
 
Ook dit najaar organiseert CKG Sloeberhof de cursus “Opvoeden en Zo” voor  ouders van kinderen 2 tot 12 jaar.
Deze cursus bestaat uit 6 avondsessies en gaat door in VCLB Meetjesland.
 
De evaluaties van voorbije sessies tonen een grote meerwaarde voor de betrokken gezinnen.
Daarom een warme oproep om dit initiatief bekend te maken bij de ouders en uw medewerkers.
 
Dit initiatief krijgt maximale slaagkansen als ouders hierover  duidelijk geïnformeerd worden.
 
Suggesties :
  • de brochure op de website van uw school plaatsen
  • enkele uitprints een zichtbare plaats  geven op uw school
  • ouders persoonlijk aanspreken
 
Alvast bedankt om dit initiatief mee te helpen realiseren.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Linda De Wispelaere, medewerker
i.o. Huis van het Kind
Visstraat 14
9900 Eeklo
Tel 09 376 70 50
www.vclbmeetjesland.be
 
brochure opvoeden en zo


huis van het kind in Maldegem
Geachte Mevrouw
Geachte Heer
 
In onze gemeente Maldegem zijn we op 20 september officieel gestart met Het Huis van het Kind Maldegem.
Ons huis zal hopelijk groeien en vorm krijgen de volgende maanden. Voor het najaar is er een beperkt vormingsaanbod opgemaakt. In bijlage vindt u alle details.
Aanstaande dinsdag 10 oktober staat de eerste vorming op het programma : vermoeiend als slapen niet lukt. (19u30-22u00 LDC St Jozef Mevr Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem)
Alle ouders, grootouders, directies, leerkrachten enz. enz. zijn van harte welkom op deze voordracht.
Inschrijven via huisvanhetkind@maldegem.be volstaat.
 
In de toekomst brengen wij u graag op de hoogte van de evolutie en groei van ons Huis van het Kind Maldegem.
 
Mocht u vragen hebben aarzel  niet om mij te contacteren.
 
Met vriendelijke groeten
   
 
  Caroline De Saer
  projectmedewerker
  Tel.: 050/40 39 29
  LDC Oud St. Jozef
  Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
  Postadres: OCMW, Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
 

folder najaarspropgramma
vorming 'vermoeiend als slapen niet lukt'


nieuwe activiteiten in de kijker ...

Via deze weg willen we graag enkele initiatieven van het ‘Huis van het Kind’ voorstellen.
 
1.       Nieuwe koffers in de Schatkamer
 
Op donderdag 20 april organiseren we infosessies van onze ‘Schatkamer’. Hierbij worden 3 thematische koffers voorgesteld, na deze voorstelling is er nog de mogelijkheid tot het inkijken van de koffers en vraagstelling. We zouden u  of mensen van uw school hierop graag verwelkomen. De koffers kunnen ontleend worden door alle scholen die aan ons VCLB verbonden zijn (dus niet enkel de Eeklose scholen).
Meer info en mogelijkheid tot inschrijving kan u terugvinden via onderstaande link:
https://goo.gl/forms/tppln5jVRNOMDdxK2
2.       Opvoedingscursussen ook voor uw ouders
Voor ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar worden tijdens de maanden april t.e.m. juni 6 gratis opvoedingscursussen georganiseerd (inschrijving is noodzakelijk). U werd hiervan vroeger reeds op de hoogte gebracht. Dit initiatief beantwoordt aan reële noden in onze regio: we hebben met succes reeds 2 cursussen kunnen laten doorgaan. Is het mogelijk om dit en het volgende initiatief kenbaar te maken m.b.v.  de folders in bijlage. Misschien kan u ze plaatsen op uw website en/of facebookpagina ? Uitprinten en bezorgen aan geïnteresseerden bij personeel en ouders, is een andere mogelijkheid.
3.       Buitenspeeldag voor ouders en hun kinderen
Op woensdag 19 april gaat er traditiegetrouw een buitenspeeldag (buitenbazaar) door. Van 14 uur tot 17 uur kunnen kinderen t.e.m. 12 jaar er naar hartenlust buiten spelen. Een ideaal moment om b.v. de speel-o-theek te leren kennen (= Speelbazaar). Wist u dat deze ook voor ouders van buiten Eeklo openstaat ? Graag dus dit initiatief via uw communicatiekanalen bekend maken !
Alvast bedankt voor uw interesse,
 
Tom Walgraeve, directeur-mandaathouder
VZW Vrij CLB 'Het Meetjesland'
buitenbazaar
brochure opvoeden en zo 2017


een nieuw schooljaar ... nieuwe activiteiten
Activiteiten voor gezinnen in Wijkcentrum De Kring:
 
Speelbazaar is open elke woensdag + zie facebookpagina www.facebook.com/speelbazaar
 
21/09/16            AZ Alma op bezoek in ruimte boven speel-o-theek Speelbazaar van 14u tot 16u. Gratis, (groot)ouders, kinderen 5  tem 12 jaar.
                               Voelen, ruiken, proeven en smullen! Kleinere kinderen zijn ook welkom maar echt meedoen kan vanaf 5 jaar.
                               Speelbazaar open van 14u tot 18u00.
 
04/10/16             Kinderyoga in ruimte boven Speelbazaar van 16u15 -17u15. Eenmalige workshop voor kinderen van 8 tot 10 jaar.
Gezinnen welkom vanaf 15u30 voor een drankje in het wijkcentrum. Ouders kunnen daar blijven tijdens de workshop.
Kinderen met een KomUitPas schrijven in via speelbazaar@gmail.com = 0.50 euro. Anderen schrijven in via website CM.
                               Speelbazaar is dan niet open om te ontlenen.
 
 
Babybazaar is open om kledij en materiaal te leveren en te kopen elke dinsdag 10u – 12u en elke woensdag 14u – 16u.
Hierbij een warme oproep aan de collega’s om mee reclame te maken voor de Babybazaar als plaats waar je kwaliteitsvol materiaal (bed, bad, eetstoel, wippertje,…) kwijt kan. Kledij komt voldoende binnen.
 
 
Inloopmoment voor ouders: elke vrijdag van 9u – 12u zit gezinsondersteuner Petra van Kind & Gezin in de cafetaria en kan je bij haar terecht met een vraag, voor een babbel, …  
 
 
30/09/16             Opgroeibabbels startbijeenkomst
                               Gratis, ouders met kinderen tem 6 jaar. Grote zaal Wijkcentrum De Kring.
9u30 – 11u30, speelgoed en materiaal voor de kleinsten aanwezig
 
 
11/10/16             Werkgroep Ouders voor Ouders
                               In groep nadenken en ervaringen uitwisselen over zwangerschap, opvoeden en daarbij relevante diensten.  
                               Gratis, ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar.
 
 
03/10/16             Start ‘Opvoeden en zo’ in Gezondheidscentrum Meetjesland, 19u – 21u = 6 bijeenkomsten vol tips en ervaringsuitwisseling voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar. Ism CKG Sloeberhof.
 
 
Elke woensdag van 13u30 tot 16u is er gratis Kringkids werking voor kinderen van 6 tot 11 jaar.
Tieners kunnen terecht bij de VIP’s, Freerunning, Street Action, Take Off. Info bij valerie@wijkcentrumdekring.be
 
 
Vrijetijdspunt Wegwijzer: collega Valerie zit elke week op vrijdag van 9u – 12u in onze grote zaal om vragen rond vrijetijd op te lossen (hobby, kamp, daguitstap,…). Inschrijven voor de nieuwsbrief via valerie@wijkcentrumdekring.be.
 
 
Vakantieklassen voor anderstalige kinderen = herfstvakantie. Alle info bij kirsten@wijkcentrumdekring.be.
 
 
Coderdojo: gratis doe-het-zelf lessen op zaterdag waarin je meer leert over games, apps, software,… Info astrid@wijkcentrumdekring.be.
 
 
 
AZ Alma proefactiviteit
brochure opvoeden en zo
flyer yoga for kids
folder babybazaar
folder inloop
folder speelbazaar
folder werkgroep
folder opgroeibabbels


pleegzorg Vlaanderen
In onze regio is Pleegzorg Oost-Vlaanderen nog steeds op zoek naar bijkomende ouders die bereid zijn om zorg te dragen voor een pleegkind. Daartoe organiseren een aantal keer per jaar een infosessie. Hieronder vindt u de link voor de info-avond in Eeklo. 
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender/infosessie-65
 
U kan dit ook zien op de Facebookpagina van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
Dank om hier ruchtbaarheid aan te geven via uw eigen communicatiekanalen."
 
Vriendelijke groeten,
 
Linda De Wispelaere, medewerker
 
i.o. Tom Walgraeve, directeur-mandaathouder
 
Vrij CLB "Het Meetjesland" VZW
Visstraat 14
9900 Eeklo